תוכנית כתו"ם

מאגר פעילויות מתוקשבות

- תחום דעת
אזרחות
איכות הסביבה
אמנות
אנגלית
בטיחות בדרכים
גיאוגרפיה
היסטוריה
חינוך גופני
חינוך חברתי / כישורי חיים
חינוך מיוחד
מדעים
מקרא / תנ"ך
מתמטיקה
ספרות
עברית
ערבית לדוברי ערבית
ערבית כשפה נוספת
צרפתית
של"ח
תורה שבעל פה
תרבות ישראל
- מדעים
ביולוגיה
כימיה
טכנולוגיה
מדעי כדור הארץ
מחשבים
פיסיקה
+ שכבת גיל
חטיבת ביניים
חטיבה עליונה
כיתה קטנה
אחר
+ גורם מפתח
מורה
מדריכת כתו"ם
מכון דוידסון
מכון ויצמן
אחר
+ מיומנות נרכשת
חשיבה ביקורתית
שאילת שאלות
ניתוח נתונים והסקת מסקנות
פרזנטציה
יצירתיות
פתרון בעיות וקבלת החלטות
רפלקטיביות לתהליך הלמידה
+ הערכה חלופית
המעריך
הערכת מורה
הערכה עצמית
הערכת עמיתים
אחר

נושא ההערכה
ידע
 מיומנות
תפקודי לומד: מיומנויות קוגניטיביות/ בין אישיות/ תוך אישיות
(מוטיבציה, מסוגלות עצמית, אחריות על הלמידה) / למידה
 ערכים
 כגון: סקרנות, השקעה בלמידה מעבר, יושרה, יחס לאחר
 הרגלים
 הרגלי למידה כגון: ניהול זמן, עבודה בצוות

מוקד ההערכה
תהליך
תוצר